Wat is allergie

Allergie is de benaming van een aandoening van het immuunsysteem waarbij het lichaam een niet normale reactie vertoont op omgevingsstoffen. (allergenen) Het woord allergie betekend letterlijk ‘niet normaal’ (volgens Vandale woordenboek: verhoogde gevoeligheid van het lichaam voor een bepaalde stof). Allergie is een vorm van hypergevoeligheid. De term allergie wordt vooral gebruikt voor het aanduiden van IgE veroorzaakte overgevoeligheid. Echter wordt de term soms te breed aangehaald.

Een allergische reactie is dus eigenlijk een reactie waarbij ons afweer systeem verkeerd reageert en ons ziek maakt.

Het mechanisme van een allergische reactie wordt gekenmerkt door een activatie van bepaalde witte bloedcellen (mastcellen en basofiele cellen) door een antilichaam IgE (immunoglobine E). Dit heeft een ontstekingsreactie als gevolg die zich uit in één of meerdere klachten.

Vaak voorkomende allergiereacties zijn:

– Astma
– Eczema
– Hooikoorts
– Conjunctivitis
– Sinusitis
– netelroos
– Zwellingen
– Anafylactische shock

Tot de dag van vandaag is allergie niet te genezen.

Allergie wordt vooral behandeld met het oog om het levenscomfort van de patiënt zo groot mogelijk te houden. Behandelingen die vaak worden toegepast zijn:

– het vermijden van allergenen (allergie veroorzakende stoffen)
– immunotherapie
– anti histaminica medicatie
– cortisone medicatie
– adrenaline
– theofiline medicatie

Reacties zijn gesloten.