Zeg NEEN tegen hormoonverstorende stoffen

Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen. Deze stoffen zijn een bedreiging voor de volksgezondheid!

Nog tot 16 januari houdt de Europese Commissie een publieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we het best omgaan met hormoonverstorende stoffen. Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen iedereen op de enquête in te vullen en zo een sterk signaal te sturen naar de Europese Commissie en in het belang van het milieu en de volksgezondheid NEE te zeggen tegen hormoonverstorende chemische stoffen.
Hormoonverstorende chemische stoffen (endocrine disrupting chemicals of EDC’s) zijn stoffen die de werking van natuurlijke hormonen en het hormonaal evenwicht in ons lichaam kunnen ontregelen. Uit recent onderzoek blijkt dat elke Europese burger EDC’s in zijn lichaam heeft. Veel producten die we dagelijks gebruiken, bevatten dergelijke stoffen: voedselverpakkingen met plasticfolie en blik, verzorgingsproducten zoals deodorants en cosmetica, luchtverversers, elektronische producten (zoals laptops) en schoonmaak- en ontsmettingsproducten.
Ieder huishouden wordt zonder het te weten blootgesteld aan een groot aantal EDC’s in kleine hoeveelheden. Op die manier komen we via zo veel verschillende bronnen in aanraking komen met hormoonverstoorders, het zogenaamde cocktaileffect, dat dit schade kan opleveren voor zowel mens als milieu. EDC’s zijn vooral schadelijk in specifieke fasen van de menselijke ontwikkeling, in het bijzonder wanneer weefsels en organen zich nog aan het vormen zijn. Dat betekent dat ongeboren en jonge kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor de impact ervan, zelfs in kleine doses. Ook pubers zijn extra gevoelig voor deze stoffen.
Het wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds duidelijker dat EDC’s een rol spelen bij verscheidene hormoongerelateerde ziekten en stoornissen. Ze worden onder meer in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid bij mannen, een abnormale ontwikkeling van geslachtsorganen (vooral bij jongens), gedragsstoornissen zoals autisme en ADHD, zwaarlijvigheid, diabetes en hormoongevoelige kankers als borstkanker, prostaatkanker en teelbalkanker. EDC’s verstoren ook het hormoonstelsel van dieren in het wild.
De Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Parlement trokken al aan de alarmbel over de gezondheidsrisico’s als gevolg van deze chemische stoffen. Desondanks talmt de Europese Commissie met het reguleren en elimineren van de blootstelling aan EDC’s. Zo heeft ze de deadline van december 2013 voor het vastleggen van criteria voor het identificeren van EDC’s niet gehaald. Onder invloed van intensief lobbywerk door de industrie heeft de Europese Commissie acties tegen hormoonverstorende stoffen ‘on hold’ gezet, maar ze is wel een publieke raadpleging gestart om reacties te verzamelen bij het grote publiek.
De coalitie EDC-Free Europe, die honderden organisaties uit heel Europa vertegenwoordigt, heeft een gebruiksvriendelijk onlineplatform in verschillende talen gecreëerd, dat het burgers gemakkelijk maakt om deel te nemen aan de raadpleging: www.no2hormonedisruptingchemicals.org/nl. Het stelt iedereen die dat wil in staat om via deelname aan de publieke consultatie aan de Europese Commissie te zeggen: “Ban hormoonverstorende stoffen om onze gezondheid en het milieu te beschermen.” Dat kan door criteria voor EDC’s vast te leggen die gepaste maatregelen mogelijk maken.
Voor Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet is verder uitstel voor de aanpak van EDC’s onaanvaardbaar: “Onze gezondheid en die van toekomstige generaties staat op het spel. Voor de burger is het een unieke kans om een duidelijk signaal te geven dat hij een overheidsbeleid eist dat zorgt voor gezonde en veilige producten.” Ze roepen dan ook op om via het online platform massaal deel te nemen aan de consultatie.

Reacties zijn gesloten.