Voedingsbedrijven scoren slecht in communicatie rond allergenen!

Er is nog heel wat werk aan de winkel omtrent de meldingsplicht van allergenen. Uit een controleactie door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen te Etterbeek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven slecht scoort.
Vooral de verplichte communicatie naar de consument betreffende allergen verloopt slecht. Slecht en risicovol nieuws dus voor de vele mensen met voedselallergie. Het veilig consumeren van voedsel zou toch een basisrecht moeten zijn voor iedereen.
Misschien dat strengere naleving van de wet en hogere sancties tot betere resulaten kunnen leiden?

Het volledige persbericht van het FAVV:
Aangekondigde controleactie in Etterbeek: communicatie naar consument over allergenen nog te verbeteren (20/12/2017)

Zoals bij de betrokken lokale voedingsbedrijven in de distributiesector werd aangekondigd, is er van 20 tot 24 november in Etterbeek een controleactie van het Voedselagentschap (FAVV) gehouden. 52% van de gecontroleerde bedrijven behaalde geen gunstig resultaat na de inspectie. Vooral de communicatie over allergenen naar de consument toe valt nog te verbeteren. De ongunstige resultaten leidden in meer dan twee derde van de gevallen tot een lichte sanctie omdat er een beperkt aantal kleine inbreuken werden vastgesteld. 1 zaak op de 10 heeft een proces-verbaal gekregen omdat de hygi├źne of de bereidings- en bewaartemperaturen niet in orde waren.

16 controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Brussel hebben in Etterbeek 194 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 100 horecazaken, 37 grootkeukens, 53 detailhandelszaken zoals bakkerijen, alsook 1 groothandel, 2 supermarkten en een frituur.

De bedrijven werden op voorhand over de controleactie ingelicht. Er werd ook een succesvolle opleidings- en informatiesessie georganiseerd in samenwerking met de gemeente Etterbeek. Deze sessie was erop gericht om bedrijven de regelgeving over voedselveiligheid beter te helpen begrijpen zodat ze veilige producten kunnen verzekeren voor de consument. Daarnaast werd toegelicht hoe een controle verloopt.

In totaal behaalde 48% van de gecontroleerde bedrijven een gunstig resultaat. De ongunstige resultaten waren in 7 op de 10 gevallen het gevolg van kleine tekortkomingen. 38% van de gecontroleerde bedrijven kreeg een waarschuwing. Bij 14% werd een proces-verbaal opgesteld. De meest voorkomende tekortkoming betrof goede communicatie over allergenen naar de consument. De wetgeving hierover, die in 2014 werd ingevoerd, wordt na een overgangsperiode van 3 jaar sinds oktober 2017 strenger gecontroleerd.
Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Er werden 200kg producten in beslag genomen en vernietigd.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Reacties zijn gesloten.