Tot 25% minder astma doden binnen 10jaar!

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen.  Deze zorgt voor een verhoogde prikkelbaarheid en vernauwing van de longen.  Met verminderde longfunctie als gevolg.  Wereldwijd zijn er zo een 300 miljoen mensen die aan astma leiden.  In Europa allen al heeft een 10% van de bevolking astma.  De voorspellingen voor de toekomst zien er niet goed uit want men verwacht een sterke stijging van het aantal astmapatiënten.  Ook de vervuiling van de lucht heeft een sterk negatieve impact op de ziekte.

Astma kan gevaarlijk zijn, slecht of onbehandelde astma kan leiden tot ziekenhuisopnames of zelfs overlijden.  Voor een bepaald percentage van de patiënten bieden de huidige medicatie geen voldoende oplossing.

Onderzoekers van het European Respiratory Journal (http://erj.ersjournals.com/content/49/5/1602295) deden een uitgebreid dataonderzoek.  Hun conclusies zijn dat er enorme vooruitgang is geboekt.  Zo zijn alle mechanismen achter de ziekte in kaart gebracht is kan er veel beter gerichter onderzoek plaatsvinden.  De wetenschappers zijn dan ook hoopvol dat astma binnen één generatie te genezen zal zijn.

Weliswaar echter enkel onder de voorwaarden dat er voldoende internationale samenwerking en en fondsen beschikbaar zijn voor de nodige vervolgonderzoeken.  Maar het definitief uitroeien van astma binnen bereik.

Reacties zijn gesloten.