Pollenseizoen gestart

Met dit frisse weer denk je er misschien nog niet onmiddellijk aan, maar vandaag is het pollenseizoen gestart.

De Els en Hazelaar zijn de eerste bomen die hun pollen verspreiden.  Pollen concentraties fluctueren natuurlijk erg onder invloed van het weer.

Een overgevoeligheid voor pollen is al vervelend genoeg, maar nu het Corona virus en zijn vele mutaties nog actief zijn, moeten we toch maar even benadrukken om bij twijfel een arts te raadplegen.    De gekende allergiesymptomen zoals een loopneus, hoest of ademhalingsmoeilijkheden (in het geval van astma) kunnen gemakkelijk verward worden.

tips bij pollenallergie:

  • Neem je medicatie
  • Douch je elke dag s’ avonds (kort) om de pollen van je huid te verwijderen.
  • Indien je woning een ventilatiesysteem heeft installeer dan een een pollen- en fijn stof filter.
  • Verlucht je manueel, gebruik dan fijne pollenhorren in je ramen en verlucht beperkt.
  • Gebruik eventueel een luchtfilter/reiniger in huis.
  • Hou het pollennieuws in de gaten.
  • Draag een (zonne)bril.
  • Droog je kleren in huis.
  • Laat buitenkarwijen, indien mogelijk, liever aan iemand anders.
  • En bij hoge pollenconcentraties…blijf binnen.

Meer info op:

https://airallergy.sciensano.be/nl

Reacties zijn gesloten.