onderzoeksresultaten duiden belang van omgevingsfactoren

In het kader van haar doctoraatsscriptie volgde Sandra Dom van de Universiteit Antwerpen meer dan duizend kinderen op van voor de geboorte. Ze kwam tot een aantal belangrijke maar niet volledig nieuwe conclusies dat allergie niet alleen gedetermineerd word door erfgelijkheid maar afhankelijk is van omgevingsfactoren.
Uit haar studie blijkt dat kinderen afkomstige van een hoger sociaal milieu gevoeliger zijn voor astma en allergieën. Borstvoeding zou geen invloed hebben op de ontwikkeling van allergieën. Indirect antibioticagebruik zou dan wel kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van allergie. Rechtstreeks antibioticagebruik zou geen invloed hebben aangezien het immuunsysteem de infectie al meemaakt.

Bron: http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1166213/omgeving-beinvloedt-kans-op-astma-en-allergie.aspx

Geef een antwoord