luchtvervuiling oorzaak van allergie

Actief zuurstof oorzaak van allergieën?

Onderzoekers van het Max Planck Institut für Chemie in Mainz en het Paul-Scherrer-Institut in Zwitserland hebben in kaart gebracht hoe giftige en allergie veroor-zakende stoffen in onze lucht ontstaan. Ze hebben lang levende reactieve zuurstof-tussenvormen aan het oppervlak van aerosol-deeltjes aangetoond. Deze zuurstofvormen overleven meer dan 100 s en reageren in deze tijd met andere stoffen zoals stikstofoxiden (NOx). Chemisch worden de zwevende deeltjes daarbij geoxideerd en genitreerd. Juist dat maakt roetdeeltjes giftiger en verhoogt de kans van pollen om allergische reacties te veroorzaken.
Toename van allergieën
De aerosol- onderzoekersgroep vermoedt dat de toename van allergieën in de industriële landen sterk samenhangt met deze reacties. Hoe meer ozon en stikstofoxyden door de uitstoot van industrie en voertuig uitlaatgassen ontstaan, des te vaker worden eiwitten zoals de berkenpollen genitreerd en dat is een aanslag op het immuunsysteem.
Eiwitten
De wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden, dat eiwitten die op deze manier chemisch worden veranderd, daadwerkelijk heftigere allergische reacties kunnen veroorzaken dan de onveranderde vorm. Als deze vermoedens worden bevestigd, is het gevaar voor de menselijke gezondheid door uitlaatgassen groter dan tot nog toe werd vermoed.
De reactieve tussenvormen van zuurstof verklaren mogelijkerwijs ook een aantal directe schadelijke effecten voor de gezondheid door dieseluitlaat-gassen en tabaksrook. Ook hier reageert ozon gemakkelijk met de polycyclische aromaten aan de oppervlakken van de roet- en rookdeeltjes en vormt er lang levende zuurstof tussenvormen. Worden deze deeltjes ingeademd, dan grijpen ze direct in fysiologische processen in de menselijke longen en andere organen in.

Bronnen: http://www.at-aandrijftechniek.nl/nieuws/technologie/4102/actief-zuurstof-oorzaak-van-allergieen%3F.html
http://www.psi.ch/
http://www.mpch-mainz.mpg.de/

Geef een antwoord