Het Cytomegalovirus kan onschadelijke proteïnen omzetten in allergenen

Het Cytomegalovirus infectie kan onschadelijke proteïnen omzetten in allergenen volgens de study uitgevoerd door Rafazela Holtappels van het Universitair Centrum Mainz.

Cytomegalovirus is een herpesvirus dat overal voorkomt en mensen van alle leeftijden kan besmetten.  Men kan het virus vinden in alle lichaamsvochten zoals speeksel en bloed.  Je kan besmet raken met het CMV als je in contact komt met lichaamsvochten.

CMV-infectie bij een foetus veroorzaakt afwijkingen bij de geboorte, en bij immunodeficiëntie patiënten, een CMV-infectie van de longen kan resulteren in een levensbedreigende longontsteking. Holtappels en collega’s voegen een nieuw aspect toe aan hoe CMV kan bijdragen aan luchtwegenaandoeningen. Primaire infectie met CMV vindt plaats in de vroege kindertijd en omvat het luchtwegenslijmvlies, waar CMV en geïnhaleerde omgevingsallergenen elkaar ontmoeten. Deze medisch relevante situatie werd experimenteel bestudeerd door een muismodel van luchtweg co-blootstelling aan CMV en ovalbumine (een eiwitantigeen met inherent laag allergeen potentieel).

Ovalbumineblootstelling of CMV-infectie alleen kon niet sensibiliseren voor allergische luchtwegaandoeningen.  Daarentegen was een luchtweginfectie met CMV op het moment van ovalbuminesensibilisatie vatbaar voor allergische luchtwegaandoeningen. Dit effect werd gemedieerd door de activering van dendritische cellen van de luchtwegen. De resultaten laten zien dat zelfs een eiwitantigeen met een laag tot geen allergene potentieel alleen kan sensibiliseren voor allergische luchtwegaandoening wanneer CMV luchtweg dendritische cellen activeert voor efficiëntere antigeenopname. Volgens de auteurs zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op het definiëren van de condities waaronder CMV-luchtweginfectie mogelijk zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van astma.

De auteurs voegen hier nog aan toe: “CMV-infectie van de luchtwegen activeert dendritische cellen voor een efficiëntere opname van geïnhaleerde omgevingsantigenen met een anders laag tot geen intrinsiek allergene potentieel. Dit mechanisme sensibiliseert schadelijke immuun cellen die allergische luchtwegziekte kunnen veroorzaken na hernieuwde blootstellen van het antigeen .”

Bron: PLOS. “Cytomegalovirus infection broadens spectrum of environmental allergens.” ScienceDaily. ScienceDaily, 7 March 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190307141048.htm>.

Reacties zijn gesloten.