GPS puffer voor astma onderzoek.

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die ook allergische triggers kan hebben.  Kenmerkend voor astma is regelmatige episodes van piepende ademhaling, verminder longvolume, kortademigheid, beklemmend gevoel op de borst en hoesten.  De symptomen komen vooral tot uiting in de vroege ochtend of ’s nachts.  Echter kunnen deze ook het gevolg zijn van inspanningen zoals sport of als gevolg van een allergische reactie.  Soms kunnen de symptomen zo ernstig van aard zijn dat ze zelfs levensbedreigend zijn.  In België

Luchtverontreiniging is een killer en ondermijnt de gezondheid van vele mensen.  De wereld gezondheidsorganisatie suggereert dat luchtverontreiniging vaan de basis ligt van 80% van de vroegtijdige sterfte.

De hogeschool Leuven Limburg organiseert samen met het Jessicaziekenhuis een onderzoek om de linkt te zoeken tussen luchtkwaliteit en astma.  Dit willen ze doen door in de binnenstad van Hasselt snuffelpalen te installeren.  Deze meetpalen zullen fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en ozon meten.  Daarnaast wil men astmapatiënten die wonen of werken binnen de Hasseltse Grote Ring uitrusten met een GPS puffer.  Bij gebruik van de puffer is het de bedoeling dat de patiënt tevens een druk geeft op de GPS knop zodoende men de exacte plaats en tijdstip in rekening kan brengen.

Als Allergienet kijken wij alvast uit naar de resultaten van deze unieke test.  Het zou immers enorm vooruitstrevend zijn mochten dit leiden tot een app die ons kan vertellen welke plaatsen ongezond voor ons zijn.

Wil je meewerken aan het onderzoek, dat kan, maar dan moet je wel wonen of werken binnen de Hasseltse Grote Ring.  Binnenkort Lanceren de onderzoekers een website waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.  We houden jullie verder op de hoogte als het zover is.

Meer info op:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/04/astmapatienten-brengen-hasseltse-luchtvervuiling-in-kaart/

https://radio2.be/limburg/astmapatienten-brengen-hasseltse-luchtvervuiling-in-kaart

Reacties zijn gesloten.