Eerst economie dan pas gezondheid?! Ook mensen met voedselallergie hebben recht op een veilig en ontspannend restaurantbezoek!

Eén van de grootste uitdagingen voor mensen met voedselallergie is om te weten welke ingrediënten je voeding werkelijk bevat. In sommige gevallen kan zelfs een zeer kleine hoeveelheid aanleiding zijn tot een levensbedreigende shock reactie (www.anafylaxie.be).
Goede en juiste communicatie is dus van levensbelang!

Vanaf december 2014 gaat er een nieuwe Europese vordering in werking m.b.t. allergenen en voeding. In essentie eist de nieuwe wet dat producenten van voeding duidelijk leesbaar de meest voorkomende allergenen vermelden in klare en duidelijke taal en typografie.
Concreet wil dit betekenen dat restaurants eindelijk vermelding moeten maken van de meest voorkomende allergenen (zie lijstje onderaan de pagina). Helaas, in België is er weer sprake van een uitzondering die vooral uit economisch belang werd genomen. De omzetting van de Europese wet in een Belgische voorziet een uitzonderingsmaatregel voor de Horeca waarbij zij enkel mondeling moeten informeren wat de gebruikte allergenen zijn.

Dit is niet alleen een uitholling van het doel van de Europese wet maar ook gevaarlijk. Een steekproef bij 5 restaurants aan de Belgische kust leerde ons dat het betreffende personeel helemaal niet geïnformeerd was over allergenen. Het voorleggen van de vraag of een gerecht gluten bevatte werd in sommige gevallen met een vraag beantwoord; wat zijn gluten?

De wet werd gewijzigd en wordt binnenkort van kracht maar in de Horeca sector in Vlaanderen is niemand voorbereid!
Allergienet is teleurgesteld over deze uitzonderingsmaatregel omdat zij de kans op communicatiefouten vergroot en er geen garanties bestaan over de kennis ter zake van het horecapersoneel. Wij zijn altijd bereid om met alle actoren samen te werken zodoende ook mensen met voedselallergie veilig kunnen genieten van horecabezoek.

Reacties zijn gesloten.