Een gezond schoolklimaat voor kinderen met astma en allergie, daar gaan we toch samen voor.

De vakantie is voorbij en de scholen beginnen weer. Wanneer uw kind astma of allergie heeft, maakt u zich nu misschien extra zorgen. Want hoe zal het op school gaan met het astma of de allergie van uw kind?

Een gezond schoolklimaat voor kinderen met astma en allergie vraagt aanpassingen van verschillende aard. Vooral het inrichten van de klaslokalen, het schoonhouden ervan en het rookverbod in de school dienen strikt nageleefd te worden.

Misverstanden en onwetendheid over de oorzaak van astma en allergie staan noodzakelijke aanpassingen op school vaak in de weg. Kinderen met astma en allergie zijn hierdoor vaak méér afwezig of worden gehinderd om normaal aan de lessen deel te nemen.

Kinderen met astma en allergie zijn overgevoelig aan allerlei stoffen, allergenen genaamd, bv. pollen (stuifmeel), huisstofmijtuitwerpselen, dieren-epitheel, schimmels, …. Prikkelingen door deze stoffen veroorzaken klachten zoals lopende of verstopte neus, lopende, jeukende of rode ogen, kortademigheid, piepen en hoesten.

Een astma-aanval komt vaak ‘s nachts voor en kan het gevolg zijn van prikkels waar men overdag mee in aanraking is geweest. Als een kind ‘s nachts een aanval heeft gehad, zal een leerkracht daar de volgende dag ook mee te maken hebben. Het kind komt die dag helemaal niet op school, of het is door de onrustige nacht hangerig en moe en vaak erg vervelend en ongeconcentreerd. Het ongecon-centreerd zijn en de moeheid kunnen ook het gevolg zijn van de medicatie die het kind moet innemen om de aanval te onderdrukken.

Astma of allergie zijn  goed te behandelen. De behandeling wordt individueel aan het kind aangepast.

Soms kan het vermijden van de uitlokkende prikkels voldoende zijn, bijv. als het kind enkel last heeft als het in contact komt met huisdieren. Daarnaast zijn er ook kinderen die medicatie nodig hebben.

Of een kind met astma of allergie zich goed voelt in de klas hangt voor een belangrijk deel af van de manier waarop de medeleerlingen en de leerkracht met de gevolgen van de aandoening omgaan. Komt een kind in een afzonderingspositie terecht of worden zijn beperkingen op een aangename manier bespreekbaar gemaakt en geaccepteerd?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, laat het ons weten via 0800/94321 of info@astma-en-allergiekoepel.be. Wil je meer informatie over dit onderwerp, surf dan zeker naar onze website www.astma-en-allergiekoepel.be. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in volgende folders.  ‘Gezond schoolklimaat’ en ‘Astma bij schoolkinderen’ van de Astma en Allergiekoepel vzw.

Reacties zijn gesloten.