Dringend mensen met jeuk en eczema gezocht!

De dienst Dermatologie – UZ Gent is op zoek naar mensen met atopische dermatitis voor deelname aan een studie.

De dienst Dermatologie is specifiek op zoek naar patiënten die jeuk ondervinden ten gevolge van hun onderliggend eczeem. Deze jeuk mag niet enkel gelokaliseerd zijn thv gezicht. In totaal duurt de studie 4 à 5 weken (afh van huidige medicatie die patient neemt) en neemt in totaal 5 à 6 visites in beslag. Gedurende deze periode is de patiënt verondersteld om elke week op consultatie te komen. Alles zal perfect worden opgevolgd en is volledig kosteloos voor de patiënt!

Het te onderzoeken medicament is nog niet beschikbaar op de markt (fase 2 studie) en is een kappa-opioid receptor agonist. De behandelingsduur is drie weken.

De patiënten worden onderverdeeld in 4 groepen: 3 groepen krijgen de studiemedicatie (met verschillende dosissen onderling) en de 4e groep krijgt placebo. Ook al zit de patiënt in één van de drie behandelingsgroepen, dan nog zal hij tijdens die drie weken op een gegeven moment gedurende 1 week placebo krijgen.

Tijdens de behandelingsperiode wordt er bij de patiënt ook een lokale behandeling (Locoid) opgestart. Enkel deze behandeling mag toegepast worden tijdens de studie, dus geen enkele andere lokale behandeling mag worden opgestart op eigen initiatief van de patiënt. Zuiver hydraterende middelen zijn toegelaten tijdens de studie, doch moeten stabiel aangehouden worden.

Het is mogelijk dat de patiënt vroegtijdig de studie dient te beëindigen, dit op basis van wat de patiënt ons vertelt en wat hij neerschrijft in zijn dagboek.

Voor vrouwen is het belangrijk dat zij een adequate vorm van anticonceptiva gebruiken om te kunnen deelnemen aan de studie.

Alles is uiteraard kostenloos voor de patiënt.
Wilt u graag deelnemen aan dit onderzoek, bent u tussen de 18 en 65 jaar oud en hebt u atopische dermatitis (eczema) met jeuk neem dan aub contact op met de dienst dermatologie UZGent op het nummer 09 332 22 87

Reacties zijn gesloten.