CHILDPROOF eist een leefomgeving zonder hormoonverstorende stoffen

childproofChildproof publiceert een standpunt om hormoonverstorende stoffen uit te bannen zodat kinderen kunnen opgroeien in een gifvrije leefomgeving. Ongeborenen, jonge kinderen en adolescenten kennen bijzonder kwetsbare periodes tijdens hun ontwikkeling en juist dan kan de blootstelling aan zelfs een kleine dosis hormoonverstorende stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Hormoonverstoorders zitten in allerlei producten die dagdagelijks gebruikt worden, zoals voedsel en cosmetica- en verzorgingsproducten. Het Childproof standpunt is ondertekend door diverse Belgische en Nederlandse belangenorganisaties en wetenschappers die onderzoek verrichten naar hormoonverstorende stoffen en hun gezondheidseffecten.

Verscheidene hormoongerelateerde ziekten en stoornissen verspreiden zich steeds meer. Meerdere signalen wijzen erop dat zogenaamde hormoonontregelaars (endocrine disrupting chemicals of afgekort EDC’s) hier een rol in spelen. Typisch voor EDC’s is dat ze op een heel bijzondere manier schadelijk zijn tijdens specifieke fasen van de menselijke ontwikkeling, voornamelijk wanneer de meeste weefsels zich nog aan het vormen zijn. Dit betekent dat ongeboren en jonge kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor de impact van EDC’s. Vandaag de dag treffen we heel wat hormoonontregelaars aan in onze omgeving en in producten. Tot dusver werden hormoonontregelende eigenschappen aangetroffen bij zo’n 800 chemische stoffen. Dit is waarschijnlijk echter slechts het topje van de ijsberg.
In 2012 heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie een rapport gepubliceerd over hormoon-verstorende stoffen, waarin werd geconcludeerd dat de gezondheidsrisico’s als gevolg van deze stoffen mogelijk ernstig worden onderschat. Daarnaast erkent het Europees Parlement dat kinderen, jongeren en zwangere vrouwen speciale bescherming nodig hebben tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen.
Blootstelling aan EDC’s is mogelijk via het eten, door de lucht of simpelweg door dingen aan te raken. EDC’s kunnen worden ingeademd bij het gebruik van producten als luchtverversers, haarverf en deodorant. Inname van EDC’s kan bijvoorbeeld via voedsel, dranken of het gebruik van plastic dozen voor het bewaren van voedingsmiddelen. Een andere bron van blootstelling is stof. EDC’s stapelen zich op in huisstof waaraan vooral peuters blootstaan. Daar komt nog bij dat vele EDC’s worden geabsorbeerd in het milieu en zich ophopen in de vetlagen van bijvoorbeeld vis.
Wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen staat nog in de kinderschoenen, maar de stoffen worden nu al in verband gebracht met diverse ziektes en aandoeningen, waaronder:
• Een verminderde fertiliteit bij mannen;
• Een abnormale ontwikkeling van geslachtsorganen, vooral bij jongens;
• Vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes;
• Diverse types kanker, zoals borst- en prostaatkanker;
• Obesitas en diabetes;
• Alzheimer en Parkinson.
Childproof roept de nationale en Europese politiek dan ook onder andere op:
• Europese criteria te ontwikkelen om EDC’s te identificeren, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke kwetsbaarheid van jonge en ongeboren kinderen voor zelfs al zeer lage concentraties van deze stoffen
• Alle EDC’s te identificeren en uit te bannen, vooral bij producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in contact komen.
• Indicatoren te ontwikkelen om de blootstelling van kwetsbare groepen (prenatale en postnatale kinderen) aan EDC’s te meten.
• In beleidsmaatregelen met betrekking tot EDC’s rekening houden met het feit dat prenatale en postnatale kinderen het gevoeligst zijn voor de effecten van hormoonontregelaars.
• Zolang EDC’s nog aanwezig zijn in producten moeten consumenten worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

Kinderen hebben recht op een veilige en gezonde leefomgeving en het is dan ook onacceptabel dat ze dagelijks ongewild in aanraking komen met meerdere hormoonverstorende stoffen.
Childproof is een interdisciplinair forum opgericht door de Gezinsbond en het OIVO met als doel de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren. Kinderen zijn geen kleine volwassenen omdat ze zich lichamelijk nog volop ontwikkelen waardoor ze extra gevoelig zijn voor schadelijke effecten uit de leefomgeving. Childproof is van mening dat kinderen de maatstaf moeten zijn waarop maatregelen worden afgestemd, de kindnorm, omdat zij het kwetsbaarst zijn. Deze visie gaat hand in hand met het ‘design for all’ principe: als de zwakste schakel de benchmark is, dan profiteren alle groepen in de samenleving. Het is prioritair dat beleidsacties worden genomen voor een betere leefomgeving omdat kinderen het recht hebben om een gezonde start te maken in het leven.
Link Lees de vollegide tekst

Reacties zijn gesloten.