Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap wordt gelinkt aan het risico op astma.

Baby’s van moeders die blootgesteld zijn aan luchtverontreiniging door het verkeersbronnen tijdens de zwangerschap hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van astma vóór de leeftijd van 5 jaar. Dit zijn de nieuwe bevindingen gepubliceerd in de European Respiratory Journal (ERJ).

zwangerschap en luchtvervuiling

luchtvervuiling en zwangerschap

Voor de studie werden er meer dan 65.000 Britse kinderen onderzocht die door een arts gediagnostiseerd waren op astma. Zij werden gevolgd vanaf de geboorte tot de leeftijd van 10 jaar. De moeders van deze kinderen werden tegelijkertijd onderzocht en beoordeeld op blootstelling aan verontreinigende stoffen in de lucht tijdens de zwangerschap.

Uit het onderzoek blijkt dat de blootstelling aan luchtverontreiniging door het verkeersbronnen tijdens de zwangerschap, het risico op het ontwikkelen van astma gedurende de eerste 5 jaar van het kind, verhoogd. Zelfs in stedelijke gebieden met een relatief laag niveaus van vervuiling. Kinderen wiens moeder vlakbij snelwegen woont tijdens de zwangerschap, heeft 25% relatief verhoogd risico op het ontwikkelen van astma vóór de leeftijd van 5 jaar.

Het risico neemt toe als de niveaus van stikstofdioxide en koolmonoxide toenemen, de twee markers die samenhangen met luchtverontreiniging uit het verkeer. Bovendien zijn kinderen geboren met een laag geboortegewicht gevoeliger voor de respiratoire effecten van luchtverontreiniging. Deze resultaten werden pas bevonden nadat andere factoren zoals lage geboortegewicht bij vroeggeboorte, een periode van zwangerschapsdiabetes, het geven van borstvoeding en sociaaleconomische factoren gecontroleerd en negatief bevonden waren.

De onderzoeksresultaten wijzen op het belang van blootstelling aan luchtverontreiniging door het verkeersbronnen tijdens de zwangerschap. Luchtverontreiniging door het verkeersbronnen verhoogt het risico op het ontwikkelen van astma tijdens de eerste 5 jaren, zelfs in een stedelijk gebied met een relatief laag niveau van de luchtverontreiniging. Er zijn een aantal maatregelen die personen kunnen nemen om dit risico te verminderen:

  • Instaleer HEPA-filters in huis.
  • Vermijd drukke routes met wandelingen.
  • De kwaliteit van de lucht kan online onderzocht worden.
  • Stel intensieve lichamelijke activiteiten uit totdat de omstandigheden verbeterd zijn. Dat wil zeggen tot na de geboorte of verhuizing naar een gebied met kwalitatief betere luchtl

Voor meer informatie, lees een de gepubliceerde studie door het ERJ: http://bit.ly/1mp7coj

Reacties zijn gesloten.