Bleekwater helpt tegen eczeem!

Dankzij één van onze forumgebruikster werd onze aandacht gevestigd op volgend onderzoeksresultaat. Uit een kleine Amerikaanse studie bij kinderen blijkt dat twee maal per week een bad nemen met een verdunde bleekwateroplossing helpt om eczeem te behandelen. De 31 kinderen die deelnamen aan de studie kregen de instructie om een half kopje bleekwater toe te voegen aan een bad met water. De kinderen werd gevraagd om vijf tot tien minuten in het bad te blijven zitten. De onderzoekers van Northwestern University Feinberg School of Medicine denken dat het bleekwater de bacteriën op de huid verminderen die ontstekingen veroorzaken.

Bij de placebogroep zag men geen enkele verbetering optreden van het eczeem.
Opvallend was dat kinderen die wel bleekwater gebruikten geen vermindering van eczeem zagen in hun gezicht. Dat werd immers niet ondergedompeld in het verdunde bleekwater. Volgens de onderzoekers kan dit echter geen kwaad zolang ze hun mond en ogen maar dichthouden.

De resultaten van het experiment waren zo goed dat men besloot om voortijdig het onderzoek af te breken om zo de kinderen uit de placebogroep ook te laten profiteren van deze behandeling.

Het betreffende onderzoek verscheen in het aprilnummer van het tijdschrift Pediatrics.
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/123/5/e808

Onze forumbezoekster vroeg zich af of het wel veilig is om dit zelf uit te proberen en nam contact met het antigifcentrum en kreeg het volgende antwoord;

“Bleekwater is een bijtend product bij hoge concentratie. Hier gaat het om verdund (huishoudelijk?) bleekwater en in dat geval wordt het product beschouwd als irriterend (prikkelend), maar niet bijtend. Gezien het dus toch enigszins agressief is, mag het dan ook niet verwonderen dat het gebruik op zich aanleiding kan geven tot huidziekten, vb een verhoogde doorlaatbaarheid van de huid met als gevolg gemakkelijker ontwikkelen van allergie op de javel zelf of op andere producten. Overigens is bleekwater steeds enigszins alkalisch (het tegenovergestelde van zuur) en verstoort op die manier ook de natuurlijke (zure) zuurtegraad van de huid. In geval van langdurig contact met weinig verdund bleekwater kan het om die reden zelfs aanleiding geven tot een lichte verbranding van de huid. De precieze alkaliniteit van bleekwater verschilt van merk tot merk. Wat u in alle geval niet mag doen is zelf het bleekwater aanzuren. Mocht u te veel zuur gebruiken leidt dit immers tot de vorming van chloorgas, wat heel gevaarlijk is. Om huidbeschadiging te voorkomen zou ik in alle geval voldoende verdunnen, afspoelen na gebruik en eventueel een medische oplossing gebruiken. Deze wordt verkocht in de apotheek onder de naam “Dakincooper” (€ 5.50 voor 250 ml). Om verder op uw vragen te antwoorden, zou ik dus in alle geval 1° voldoende verdunnen (in de studie verdunde men 1/1000), 2° niet zelf aanzuren.”

In ieder geval kunnen wij als allergienet zelf geen advies geven omtrent het al dan niet zelf toepassen. Indien u het toch wil proberen, informeer u voldoende en raadpleeg eventueel u arts.
Toch nog even vermelden, zeker nooit, al dan niet verdund, bleekwater inslikken of in contact brengen met je ogen!

Indien u ervaring heeft met dit toe te passen of met andere producten die bateriëdodend werken, horen wij graag uw reactie.

Met dank aan Vivi http://www.hotforum.nl/forum/eczeem/430888/bleekwater/ van het forum en het antigifcentrum http://www.poisoncentre.be/

Reacties zijn gesloten.