Astma en de link met luchtvervuiling

OPINIE:

Als Astma patiënt wil ik graag dit even delen met u,

Lieven Zwaenepoel van de Algemene Farmaceutische Bond ziet geen relatie tussen luchtverontreiniging en astma. (link)

De stelling die Mr. Zwaenepoel aanneemt ‘Astma komt niet vaker voor in gebieden die kampen met luchtverontreiniging’ lijkt mij  de aanzet om desinformatie te verspreiden rond deze problematiek.  Het uitlichten van astma medicatie als parameter voor zijn bewering lijkt me veel te simplistisch.  Het beperken tot enkel Astma als gevolg van lucht verontreinig lijkt mij ook al niet juist te zijn.   Bij mijn weten zijn er wel studies die een duidelijke linkt tonen tussen astma en luchtvervuiling (vb.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60617-6/fulltext?code=lancet-site http://www.aafa.org/air-pollution-smog-asthma/ )  Wellicht zijn er nog andere, helaas ik ben geen wetenschapper slechts patiënt.

Maar ook zijn motivering lijkt me onjuist, een kaart met astma medicatie vergelijken met de curieuze neuzen resultaten is je reinste simplisme.  Om te beginnen ga ik als astma patiënt niet altijd naar dezelfde apotheek.  Ik ben ook klant bij de apotheek in de stad waar ik werk, in de gemeente waar ik onderweg voorbij komt, aan zee als ik op vakantie ben enz… Trouwens hoe definieert men astma medicatie?  Deze medicamenten worden immers ook vaak toegepast bij andere longaandoeningen.  Daarbij komt dat luchtvervuiling niet beperkt is tot de stikstofdioxide meting uitgevoerd door het curieuzeneuzen onderzoek.  Vervuilde lucht kent veel meer componenten zoals fijn stof, ozon, schadelijke gassen enz…

Tevens stelt hij astma en allergische astma gelijk.  Uiteraard is dit handig om de hygiëne theorie erbij te slepen als oorzaak van alle astma kwaad. Maar ook dit is weer te kort door de bocht. Tot op heden is er nog geen eenduidige oorzaak waarom iemand een allergie heeft ontwikkeld.  Er zijn zelfs theorieën die ook luchtvervuiling als oorzaak van allergie identificeren.  (vb. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3736369/) Niet alle astma heeft immers zijn oorzaak bij allergie.

Uiteraard zijn therapietrouw en een goede medische begeleiding enorm belangrijk maar evenzo het kunnen ademen van zuivere lucht!

Als astma patiënt kan ik uit eigen ervaring stellen dat ik meer ademnood heb in druk vervuild verkeer en vind ik de stelling van Mr. Zwaenepoel wel heel simplistisch.  Het is bijna zeggen dat alcoholisme geen linkt heeft met alcohol.

Reacties zijn gesloten.