Allergietest zijn nuttig in de prille levensfase.

Eczema bij jonge kinderen is vaak de eerste uiting van een allergische constitutie. Vaak stelt men het nemen van allergietest bij zeer jonge kinderen uit. Veelal vanuit de overweging dat het te vroeg is om deze testen uit te voeren. Of vanuit de volkswijsheid dat het ‘bloed nog moet keren’. Een niet juiste beslissing volgens Prof Hagendorens, kinderallergoloog aan het UZ Antwerpen.

Jonge kinderen met eczeem kunnen veel last hebben van jeuk, soms zelfs zo erg dat ze tijdelijk in hun ontwikkeling geremd worden. Bovendien werkt eczeem stigmatiserend. Een goede allergologische diagnose kan bij de betrokkenen veel leed voorkomen. Eczeem wordt nog vaak op diagnostisch en therapeutisch vlak stiefmoederlijk behandeld en als banaal afgedaan. Bij uitgebreide eczeem bij zuigelingen die niet goed reageren op de ingestelde behandelingen kunnen allergietests nuttig zijn.

Bron: De Huisarts

Reacties zijn gesloten.