Allergienet eist dat voorrang risicopatiënten bij coronavaccinatie behouden blijft

Via de pers en via andere kanalen maken twee van de drie artsensyndicaten al geruime tijd bezwaar tegen het feit dat bepaalde patiënten met onderliggende aandoeningen, zoals gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad, voorrang krijgen op gezonde burgers bij de coronavaccinatie. Het BVAS stapte zelfs naar de Raad van State om deze regelgeving ongedaan te maken. Zij vrezen onder andere dat artsen overspoeld zullen worden met vragen van patiënten om op de lijst van risicopatiënten te komen. Als patiënten hierover echter duidelijk geïnformeerd worden, zullen ze niet massaal naar hun huisarts bellen.

Allergienet vraagt samen met de andere patiëntenverenigingen nadrukkelijk aan het beleid om de huidige vaccinatiestrategie, waarin risicopatiënten voorrang krijgen op de gezonde bevolking, te behouden.

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt: “Door risicopatiënten voorrang te geven bij de vaccinaties kunnen we mensenlevens redden, de druk op de ziekenhuizen verlagen en hopelijk ook sneller de coronamaatregelen versoepelen. Het VPP maakt zich grote zorgen over het feit dat patiënten, die extra kwetsbaar zijn voor COVID-19, nu niet op de eerste plaats komen.”

Ook op politiek niveau verhoogt de druk om de voorgenomen prioritering van risicopatiënten af te schaffen. Een aantal regeringspartijen sluit zich aan bij de bezwaren van de artsensyndicaten met de argumentatie dat de vaccinatie hierdoor te ingewikkeld zou worden. Dit klopt absoluut niet want de strategie om de risicopatiënten te selecteren is uitgewerkt. De betrokken instanties, die de selectie moeten doen, zijn hier klaar voor. De selectie van de betrokken patiënten kan dus onmiddellijk starten.

In de vaccinatiestrategie moeten er prioriteiten bepaald worden omdat er op dit moment onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. Allergienet staat er op dat de afgesproken vaccinatiestrategie behouden blijft. Risicopatiënten moeten voorrang krijgen op gezonde burgers bij de coronavaccinatie. Zij zijn extra kwetsbaar en hebben meer kans om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden.

Reacties zijn gesloten.