Advair, Serevent en andere beta agonisten schadelijk bij langdurig gebruik ?!?

ACTUA
Het gebruik van Advair, Serevent, Foradil en andere op ‘beta-agonists’ gebaseerde astma medicatie kan op termijn leiden tot veel hevigere Astma aanvallen, met in sommige gevallen de dood tot gevolg!

Dat blijkt althans uit een 19-tal studies uitgevoerd in de verenigde staten. De besluiten van deze studies wezen op een verdubbeling van het risico op ziekenhuisopname. Vroeger werd aangenomen dat slechts een klein percentage van patiënten overgevoelig waren voor deze beta-agonisten, echter blijkt uit deze studies is er meer aan de hand.
Shelley Salpeter van de Stanford University zegt dat het onaanvaardbaar is voor een medicament dat als effect heeft dat het aantal overlijdens aan astma toeneemt. Dit weegt volgens hem niet op tegenover het heilzame effect van dit soort medicatie.
De Amercian Food and Drugs Assosicaton vaardigde reeds in 2003 een zogenaamde black box waarschuwing uit tegen het gebruik van ‘beta-agonists’. Zulks een waarschuwing houd in dat de risico’s vermeld moeten worden op de verpakking. Vorig jaar werden de risico’s opnieuw geevalueerd wat ertoe leide dat er verstrengde waarschuwingen werden uitgevaardigd.
In de verenigde staten is bracht de verkoop van Advair voor GalaxoSmitchKline een opbrengst van 3.4 billion $.
Meer info:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/05/AR200606…
http://www.consumerreports.org/health/free-highlights/cr-health-alerts/s…

Reacties zijn gesloten.