Aanbevelingen behandeling astma en chronische bronchitis (copd)

Sinds 1 november is het voorschrijven van geneesmiddelen voor de behandeling van astma en chronische bronchitis gebaseerd op internationale richtlijnen.

Concreet wil dit voor mensen met COPD zeggen dat de arts nog altijd de ernst en het stadium van de ziekte bepalen op basis van objectieve metingen. Per stadium van de bestaat er nu een specifiek behandelingsschema. Ook bij Astma baseert de arts zich op een aantal criteria om het Astma controle niveau te meten. De behandeling dient hier dan aan te worden aangepast.

Voor de artsen komt er ook een administratieve vereenvoudiging aangezien er geen voorafgaandelijk toestemming meer tot terugbetaling van het ziekenfonds nodig is.

In praktijk zal er voor de patiënt weinig veranderen behalve misschien de occasionele aanpassing van medicatie.

Reacties zijn gesloten.