Allergienet, help ons jou te helpen!

Tot op vandaag is allergie in al zijn uitingsvormen een ziekte die nog altijd NIET te genezen is. Tevens stijgt het aantal patiënten bij iedere generatie spectaculair.

Leven met een chronische ziekte zoals allergie is voor vele mensen een dagelijkse realiteit. Door de brede verspreiding van allergie en zijn vele gradaties en uitingsvormen wordt deze aandoening ook door velen niet goed begrepen en verkeerdelijk aanzien als een luxe kwaal of een mode verschijnsel. Weinigen weten echter dat een groot aantal patiënten het enorm moeilijk heeft om iedere dag opnieuw te moeten leven en werken met de verschillende symptomen van deze ziekte. Tevens is het

zo goed als een onbekend feit dat allergie levensbedreigend kan zijn en dat ook in België mensen sterven als gevolg van een allergische reactie.

Allergienet is een zelfhulpgroep en belangenorganisatie voor alle mensen met allergie, (atopie en type2 inflammatie)

 Een forum waar patiënten met elkaar in contact kunnen treden, om zo hun ervaringen uit te wisselen en elkaar waar nodig te steunen.

Meer dan een zelfhulpgroep wil allergienet ook een actieve partner zijn in de communicatie naar overheden, politiek, het sociaal cultureel leven, de medische wetenschap en industrie. Maar ook communicatie naar het grote publiek is uiteraard van belang. Vele symptomen en problemen kunnen immers verlicht of opgelost worden door een aanpassing van de levensstijl. Daarom wil allergienet ook preventief gerichte informatie verschaffen aan ouders, patiënten kinderen en geïnteresseerden om zo waar mogelijk mensen bij te staan die met allergie geconfronteerd worden.

Allergienet vzw dankt zijn werking aan vrijwilligers.  Heb je graag meer informatie of wil je meewerken of lid worden? 

Reacties zijn gesloten.