Allergienet, help ons jou te helpen!

Tot op vandaag is allergie in al zijn uitingsvormen een ziekte die nog altijd NIET te genezen is. Tevens stijgt het aantal patiënten bij iedere generatie spectaculair. Wat kunnen we doen?

Leven met een chronische ziekte zoals allergie is voor vele mensen een dagelijkse realiteit. In ons soms toch al druk en hectisch bestaan waar tijd een kostbaar goed is geworden gaan mensen met allergie met een extra zware last door het leven.

Door de brede verspreiding van allergie en zijn vele gradaties en uitingsvormen wordt deze aandoening ook door velen gezien als een luxe kwaal of een mode verschijnsel. Weinigen weten echter dat een groot aantal patiënten het enorm moeilijk heeft om iedere dag opnieuw te moeten leven en werken met de verschillende symptomen van deze ziekte. Tevens is het zo goed als een onbekend feit dat vele overlijdens, ook in België rechtstreeks of onrechtreeks te wijten zijn aan Allergie.

Allergienet wil een actieve vereniging zijn die in de eerste plaats een vertegenwoordiger en spreekbuis is van alle allergiepatiënten. Een forum waar patiënten met elkaar in contact kunnen treden, om zo hun ervaringen uit te wisselen en elkaar waar nodig te steunen.

Meer dan een zelfhulpgroep wil allergienet ook een actieve partner zijn in de communicatie naar overheden, politiek, het sociaal cultureel leven, de medische wetenschap en industrie. Maar ook communicatie naar het grote publiek is uiteraard van belang. Vele symptomen en problemen kunnen immers verlicht of opgelost worden door een aanpassing van de levensstijl. Daarom wil allergienet ook preventief gerichte informatie verschaffen aan ouders, patiënten kinderen en geïnteresseerden om zo waar mogelijk mensen bij te staan die met allergie geconfronteerd worden.

Allergienet is het initiatief van een klein groepje gemotiveerde mensen. Momenteel bereiden we onze verschillende activiteiten voor en hopen in een latere fase deze website verder te kunnen uitbouwen tot een belangrijk communicatiemedium. Wegens de beperktheid van onze middelen en mensen werken we traag maar gestaag verder aan de ontwikkeling waarbij we ons pas echt willen profileren als we reeds een solide werkingsbasis hebben opgebouwd. Uiteraard zoeken wij nog volop naar mensen die ons hier bij kunnen helpen!! Heb je voldoende vrije tijd over en kan je jezelf terugvinden in onze doelstellingen. Aarzel niet en contacteer ons via talktome@allergienet.be .

Reacties zijn gesloten.